ZBUD - FINAL LIFTING SOLUTION   in
Logo ZBUD
ZBUD Spółka z o.o.


Kontakt

Konto bankowe:

ING Bank Śląski S.A. 50 1050 1562 1000 0090 3203 1073
Bank Polska Kasa Opieki S.A. PEKAO I O. w Tarnowie 46 1240 1910 1111 0000 0898 6517
Raiffeisen Bank Polska S.A. 96 1750 1048 0000 0000 0250 6777
Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000152311
Kapitał zakładowy: 748 000,00
NIP: 871-15-78-890
REGON: 851 760 657
BDO: 000038210