ZBUD - FINAL LIFTING SOLUTION   in
Logo ZBUD
ZBUD Spółka z o.o.

Przeciągarka elektryczna linowa PEL

 • Przeznaczona do poziomego przemieszczania ładunków w zakresie
 • dopuszczalanego udźwigu i grupy natężenia pracy.
 • Przeznaczona do pracy w pomieszczeniach zamkniętych.
 • Dopuszcza się pracę przeciągarki na otwartej przestrzeni pod warunkiem zabezpieczenia jej przed bezpośrednim  działaniem opadów atmosferycznych.
 • Znajduje zastosowanie jako urządzenie technologiczne w ciągach produkcyjnych odlewni, wytwórni prefabrykatów betonowych - do przemieszczania wózków produkcyjnych, także na terenie bocznic kolejowych do podciągania wagonów.
 • W przypadku przeciagania wózków prowadzownych po szynach wymaga rejestracji w Oddziale Urzędu Dozory Technicznego.
 • Wykonanie dla różnych temperatur otoczenia.
 • Opcjonalnie - wykonanie dla napięcia zasilania 230V.


WYKONANIE  STANDARD:

 • Napięcie zasilania 400V
 • Napięcie sterowania 48V.
 • Bęben płaski.
 • Sterowanie z kasety (przewód o długości l=3m).
 • Przewód zasilający l=2m zakończony wtyczką dla mocy max.15 kW.
 • Temperatura +5 do +40.
 • Malowane farbą proszkową epoksydową w kolorze Ral 9005.
 • Dociskacz liny.
 • Wyłącznik krańcowy wrzecionowy.
 • Prądowe zabezpieczenie przed przeciążeniem.
 • Stopień ochrony IP54.
 • Hamulec zabudowany w silniku.
 • Lina o współczynniku bezpieczeństwa >3,5.
 • Kaseta sterownicza.
 • Falownik.
 • Elektryczne zabezpieczenie przed przeciążeniem.

 

WYKONANIE  NIESTANDARDOWE (na życzenie klienta):

 • Napięcie zasilania 230V.
 • Bęben rowkowany .
 • Sterowanie radiowe.
 • Inna kolorystyka.
 • Inne napięcie sterowania np. 24V.
 • Wykonanie z przemiennikiem częstotliwości (falownik).
 • Bęben dwudzielny.
 • Możliwe wykonanie morskie.
 • Do pracy w podziemnych wyrobiskach.
 • Typoszereg dla udźwigów 1-5t.
 • Inne udźwigi na życzenie klienta.
 • Luzownik liny.

 

Przykład zamówienia: Przeciągarka elektryczna linowa  Typ PEL 1000/vp/Lb
Przykładowe wyposażenie dodatkowe: wysprzęglenie bębna (ręczne odwijanie liny)

Możliwe wykonanie  przeciwwybuchowe