ZBUD - FINAL LIFTING SOLUTION   in
Logo ZBUD
ZBUD Spółka z o.o.

Pliki do pobrania

Katalogi
LP Nazwa Opis Ikona
1. ZBUD Presentation 2015.pdf Prezentacja firmy PDF
2. List of spare parts EN.pdf Lista części zamiennych do wciągnika Liftket STAR PDF
3. Katalog-SUWNICE-EN.pdf PDF
4. Katalog-SUWNICE-PL.pdf PDF
5. Katalog-WEL-PEL-EN.pdf PDF
6. Katalog-WEL-PEL-PL.pdf PDF
7. Katalog-ZURAWIE-EN.pdf PDF
8. Katalog-ZURAWIE-PL.pdf PDF
9. CRANE KITS 2018 PL.pdf PDF
10. CRANE KITS 2018 EN.pdf PDF
11. ZBUD Presentation 2015.pdf Prezentacja firmy PDF
12. Ręczne wciągniki, wciągarki, wózki szynowe, zawiesia.pdf Wciągniki ręczne, wciągarki, wózki szynowe, zawiesia PDF


Rozporządzenia
LP Nazwa Opis Ikona
1. Dyrektywa Atex.pdf Rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2005 w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. PDF
2. Dyrektywa Maszynowa.pdf Rozporządzenie z dnia 21 października 2008 w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn. PDF
3. Dyrektywa Niskonapięciowa.pdf Rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2007 w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego. PDF
4. Eksploatacja UTB.pdf Rozporządzenie z dnia 29 października 2003 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego. PDF
5. Dyrektywa Kompatybilności.pdf Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o kompatybilności elektromagnetycznej. PDF
6. ogólne warunki zakupu.pdf Ogólne warunki zakupu PDF
7. ZBUD_Polityka_środowiskowa.pdf Polityka środowiska PDF
8. ZBUD_Environmental_Policy.pdf Environmental Policy PDF
9. Code_of_Conduct_ZBUD.pdf Code of Conduct PDF
10. Kodeks_Postępowania_ZBUD.pdf Kodeks postępowania PDF
11. ZBUD_Polityka_BHP.pdf Polityka BHP PDF
12. ZBUD_HSE_Policy.pdf HSE Policy PDF
13. ZBUD_Społeczna_Odpowiedzialność_Biznesu.pdf ZBUD Społeczna Odpowiedzialność Biznesu PDF
14. ZBUD_Corporate_Social_Responsibility.pdf ZBUD Corporate Social Responsibility PDF
Ogólne warunki zakupów
LP Nazwa Opis Ikona
1. ogolne_warunki_zakupu.pdf PDF