ZBUD - FINAL LIFTING SOLUTION   in
Logo ZBUD
ZBUD Spółka z o.o.

PARK MASZYNOWY

Historia

LATA 80

Początki firmy ZBUD Sp. z o.o. sięgają lat 80 ubiegłego wieku .W pierwszym okresie Firma wytwarza aparaturę do piecyków gazowych, równocześnie będąc kooperantem Firm Tamel Tarnów, oraz Zakłady Mechaniczne Tarnów.

 

 

LATA 90

Początek lat 90 to zmiany asortymentu . ZBUD czyli Zakład Budowy Urządzeń Dźwignicowych rozpoczyna z 20 osobową załogą produkcję wciągników łańcuchowych z napędem ręcznym, których głównymi odbiorcami stają się kopalnie i stocznie. Zapotrzebowanie rynku na urządzenia wspierające transport owocuje wzbogaceniem oferty o żurawie i suwnice,(początkowo głównie z napędem ręcznym). Sukcesywnie asortyment powiększa się o urządzenia z napędem elektrycznym, o coraz większych udźwigach.

 

SCHYŁEK LAT 90

Schyłek lat 90 to początek ekspansji międzynarodowej. Doświadczenie zdobyte przy wytwarzaniu konstrukcji dźwigarów suwnic i przemysłowych konstrukcji stalowych powoduje śmiałe wejście firmy do branży konstrukcji offshore – urządzeń dźwignicowych i podestów serwisowych z napędem hydraulicznym montowanych na platformach wiertniczych.

 

 

POCZĄTEK XXI WIEKU

W roku 2002 Firma ZBUD uzyskuje wdrożony i certyfikowany przez UDT CERT system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009. W roku 2009 zostaje wdrożony, również pod nadzorem UDT CERT system zarządzania jakością w spawalnictwie zgodny z normą PN-EN ISO 3834-2:2007.

 

 

POLSKA CZŁONKIEM UNI EUROPEJSKIEJ

Wstąpienie Polski w roku 2004 do Unii Europejskiej, związane z tym otwarcie granic i zwiększenie swobody przepływu towarów daje nowe możliwości rozwoju, możliwości współpracy z zachodnimi, uznanymi dostawcami komponentów do urządzeń dźwignicowych, oraz ułatwieniami w eksporcie wytworzonych urządzeń.

 

 

NOWY PRODUKT - THETA

Wnikliwa analiza sytuacji rynkowej i możliwości wytwórczych oraz wieloletnie doświadczenia projektowe, wytwórcze  i eksploatacyjne pozwalają na podjęcie z początkiem roku 2009 decyzji o rozpoczęciu produkcji własnych wciągników linowych z napędem elektrycznym typoszeregu THETA® oraz komponentów do budowy suwnic (układy napędowe, czołownice).

 

 

ZBUD WSPÓŁCZEŚNIE

Obecnie Firma zatrudnia 500 osób, posiada zaplecze w postaci hal produkcyjnych o powierzchni powyżej 15 tys. m2.

 

 

 

ZARZĄDZANIE

Zarządzanie firmą i strategia rozwoju od początku istnienia ukierunkowane są na zapewnienie maksymalnej samodzielności w działaniu i realizacji zleceń. Efektem są największe w regionie maszyny do obróbki elementów wielkogabarytowych, zapewniające możliwość obróbki elementów o masie jednostkowej rzędu kilkunastu ton. Firma dysponuje własnymi profesjonalnymi śrutowniami (3 kabiny 18x4) i malarniami (5 kabin 18x5 oraz powierzchnią malarską 2 razy 20x15) zapewniającymi możliwość suszenia elementów po malowaniu i gwarantującymi wykonanie powłok ochronnych również dla tak ciężkich warunków pracy takich jak środowisko morskie.

 

 

TRANSPORT

Firma ZBUD realizuje transport, w tym także transport ponadnormatywny wraz ze stosownymi pozwoleniami i pilotażem elementów o długości powyżej 30m.

 Dział kontroli jakości z sekcją metrologiczną , pracownia badań magnetycznych i ultradźwiękowych oraz wysoko wykwalifikowany personel spawalniczy, kadra elektryków , automatyków oraz pracowników serwisu, zapewniają utrzymanie najwyższych światowych standardów produkcji.

 

 

DZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI

W dziale kontroli jakości zatrudnieni są samodzielni operatorzy wykonujący badania magnetyczne i ultradźwiękowe połączeń spawanych.

 

 

 

BIURO PROJEKTOWE

Od początku istnienia firma posiada własne biuro konstrukcyjne  zatrudniające doświadczonych projektantów branży mechanicznej i elektrycznej.