ZBUD - FINAL LIFTING SOLUTION   in
Logo ZBUD
ZAKŁAD BUDOWY URZĄDZEŃ DŹWIGNICOWYCH ZBUD Sp. z o.o.

PARK MASZYNOWY

Polityka Jakości

Pragniemy, aby logo ZBUD Sp. z o.o. kojarzyło się z wizerunkiem firmy wychodzącej naprzeciw rosnącym wymaganiom rynkowym, wspierającej Klientów doświadczeniem i kompetencją, będącej wiarygodnym i odpowiedzialnym partnerem handlowym, oferującej usługi na poziomie wyższym, niż świadczy je konkurencja.

Przyjęte cele realizujemy poprzez:

  • doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 3834-2:2007
  • wnikliwe rozpoznawanie potrzeb Klientów dla najpełniejszego spełnienia Ich wymagań i oczekiwań
  • uczciwość, rzetelność i poczucie odpowiedzialności w kontaktach handlowych
  • współpracę z sprawdzonymi i uznanymi Dostawcami i Kooperantami dla efektywniejszego spełnienia wymagań Klientów krajowych i zagranicznych
  • pracę zespołową, wzajemny szacunek i partnerstwo pracowników
  • ciągły rozwój infrastruktury i wyposażenia
  • systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników
  • zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy na wszystkich etapach realizacji zadań,
  • działanie zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska


System Zarządzania Jakością jest utrzymywany i doskonalony poprzez stosowanie okresowej oceny efektywności oraz planowanie stosownych działań.

Zarząd oraz pracownicy ZBUD Sp. z o.o. deklarują realizację Polityki Jakości w codziennej praktyce.

Prezes Zarządu ZBUD Sp. z o.o. Ryszard Jędraszek
Dąbrowa Tarnowska, 26.02.2009