ZBUD - FINAL LIFTING SOLUTION   in
Logo ZBUD
ZBUD Spółka z o.o.

PARK MASZYNOWY

Technologie i uprawnienia

TECHNOLOGIE SPAWALNICZE

 • półautomatyczne metody spawania MIG /MAG (135, 131, 136).
 • ręczne spawanie elektrodą MMA (111).
 • spawanie w osłonie gazów obojętnych elektrodą nietopliwą TIG (141).
 • automatyczne metody spawania wózkami samojezdnymi.

 

SYSTEM JAKOŚCI PN-EN-ISO

W 2009 roku firma wprowadziła i stosuje System Jakości w Spawalnictwie zgodnie z przepisami PN EN-ISO 3834 – Pełne Wymagania Jakości - certyfikowany przez UDT-Cert.

 

UPRAWNIENIA PN-M-69009

W tym też roku ZBUD Sp. z o.o. zakwalifikowany został przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach do I grupy Zakładów Dużych zgodnie z PN-M-69009 uzyskując uprawnienia w zakresie wykonawstwa, montażu i remontów spawanych konstrukcji klasy 1, 2 i 3 zgodnie z normą PN-M-69008  a także stalowych konstrukcji budowlanych wg wymagań przepisów PN-B-06200.

 

OFFSHORE

Bogate doświadczenie nabyte zarówno przy konstrukcjach produkowanych na rynek krajowy jak i zagraniczny a także spełnienie rygorystycznych kryteriów przepisów OFFSHORE pozwoliło nam kwalifikować technologie spawalnicze pod takimi towarzystwami klasyfikacyjnymi jak DNV, ABS oraz UDT. Wśród nich dla n/w grup materiałów:

 • stale niestopowe
 • stale nisko i wysoko stopowe
 • stale drobnoziarniste i termomechanicznie walcowane
 • stale ulepszone cieplnie typu WELDOX, HARDOX
 • stale nierdzewne austenityczne i martenzytyczne – miękkie
 • metale kolorowe i ich stopy

 

OBRÓBKA CIEPLNA POŁĄCZEŃ SPAWANYCH

ZBUD sp. z o.o. dysponuje możliwością wykonywania obróbki cieplnej połączeń spawanych / konstrukcji wraz z rejestracją przebiegów a także podgrzewania jej przed spawaniem metodą oporową przy udziale własnego sprzętu grzewczego.

 

KADRA INŻYNIERSKA (IWE/EWE) I PERSONEL (ABS,DNV,UDT)

Wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska z międzynarodowymi kompetencjami (IWE/EWE) zapewnia prawidłowy nadzór nad spawaniem. Jakość wykonania połączeń gwarantuje certyfikowany personel (ponad 30 spawaczy i operatorów maszyn spawalniczych – certyfikaty ABS, DNV, UDT oraz IS wg PN-EN 287-1, PN-EN ISO 9606-2 a także PN-EN 1418). Firma dysponuje komórką badań nieniszczących (operatorzy stopień II wg PN-EN 473) kontrolującą wykonane połączenia metodami UT, MT, PT, VT.

 • Uprawnienia do projektowania , wytwarzania montażu, serwisu , modernizacji suwnic , żurawi , cięgników i dźwigników oraz wytwarzania konstrukcji stalowych
 • Uprawnienia Wojskowego Dozoru Technicznego
 • Uprawnienia do dokonywania modernizacji suwnic ,wciągarek, wciągników. żurawi stałych
 • Certyfikat Badań Ultradźwiękowych UT-2
 • Certyfikat Badań Magnetyczno-Proszkowych MT-2
 • Certyfikat Badań Wizualnych VT-2
 • Certyfikat Badań Penetracyjnych PT-2
 • Certyfikat Badań Nieniszczących