ZBUD - FINAL LIFTING SOLUTION   in
Logo ZBUD
ZBUD Spółka z o.o.

PARK MASZYNOWY

Firma

Początki firmy ZBUD Sp. z o.o. sięgają lat 80 ubiegłego wieku.
Zarządzanie firmą i strategia rozwoju od początku istnienia ukierunkowane były na zapewnienie maksymalnej samodzielności w działaniu i realizacji zleceń.
 
Obecnie Firma zatrudnia ponad 560 osób, posiada zaplecze w postaci hal produkcyjnych o powierzchni powyżej 15 tys. m2 .
ZBUD dysponuje największymi w regionie maszynami do obróbki elementów wielkogabarytowych, zapewniającymi możliwość obróbki elementów o masie jednostkowej rzędu kilkunastu ton.
 
Posiada własne profesjonalne śrutownie (3 kabiny 18x4), malarnie (5 kabin 18x5 oraz powierzchnię malarską 2 razy 20x15) zapewniające możliwość suszenia elementów po malowaniu i gwarantujące wykonanie powłok ochronnych również dla tak ciężkich warunków pracy jak środowisko morskie.
 

DZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI

W dziale kontroli jakości zatrudnieni są samodzielni operatorzy wykonujący badania magnetyczne i ultradźwiękowe połączeń spawanych.

 

BIURO PROJEKTOWE

Od początku istnienia Firma posiada własne biuro konstrukcyjne  zatrudniające doświadczonych projektantów branży mechanicznej i elektrycznej.
 

TRANSPORT

Firma ZBUD realizuje transport, w tym także transport ponadnormatywny wraz ze stosownymi pozwoleniami i pilotażem elementów o długości powyżej 30m.
 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

 W ofercie firmy ZBUD można znaleźć:
  • urządzenia transportu bliskiego: suwnice, żurawie, wciągarki, wciągniki,
  • osprzęt transportowy: zawiesia, trawersy
  • produkty dla sektora offshore – urządzenia dźwignicowe i serwisowe dla platform wiertniczych.
  • przemysłowe konstrukcje stalowe
  • usługi projektowe, doradcze i szkoleniowe
 
Sektor urządzeń transportu bliskiego obsługujemy kompleksowo:
 
  • projektując podtorza suwnic i posadowienia żurawi
  • projektując, wytwarzając i montując urządzenia: suwnice, żurawie, wciągniki  i wciągarki
  • modernizując eksploatowane urządzenia
  • serwisując i konserwując urządzenia własne i powierzone nadzorowi