ZBUD - FINAL LIFTING SOLUTION   in
Logo ZBUD
ZBUD Spółka z o.o.

Wciągniki linowe przeciwwybuchowe

 

 

  • w pakiecie komponentów przeciwwybuchowych zastosowano nowoczesną technologię przetwornika częstotliwości do napędu suwnicy oraz wózka suwnicowego
  • technologia ta zapewnia bezpieczne przemieszczanie ciężarów oraz eksploatację suwnicy przy niewielkim stopniu jej zużycia

 

        W ofercie znajdują sie komponenty przeciwwybuchowe odpowiednie dla nastepujących obszarów

  • ATEX II2G EEx cde IIB T4, Strefa 1
  • ATEX II2G EEx cde IIC T4, Strefa 1
  • ATEX II3G EEx nA II T3, Strefa 2
  • ATEX II2D EEx cde IIB T4 IP65, Strefa 21
  • ATEX II3D  IP55 135 st.C ,  Strefa 22

 

           Komponenty suwnicowe odpowiadają instrukcjom zgodnym z wytycznymi ATEX 94/09/WE , przepisami FEM i

           europejskimi normami bezpieczeństwa (EN).