ZBUD - FINAL LIFTING SOLUTION   in
Logo ZBUD
ZBUD Spółka z o.o.

Żurawie słupowe typ ZSŁ

 

 

ŻURAWIE TYPOSZEREGU ZSŁ

  • żurawie przeznaczone do zabudowy na terenie oczyszczalni ścieków, pompowni, również jako żurawie do wodowania małych łodzi
  • udźwig do 1500 kg
  • standardowo w wykonaniu cynkowanym, opcjonalnie jako kwasoodporne
  • z napędem ręcznym mechanizmu podnoszenia – nie wymagają rejestrowania w oddziale Urzędu Dozoru Technicznego