ZBUD - FINAL LIFTING SOLUTION   in
Logo ZBUD
ZBUD Spółka z o.o.

HYDRAULIKA SIŁOWA

MONTAŻ

STANOWISKO TESTOWE

SZKOŁA SPAWALNICZA

WYNAJEM ŻURAWI WIEŻOWYCH



Hydraulika siłowa

CENTRUM HYDRAULIKI SIŁOWEJ

 

MASZYNY
 
Posiadamy 3 hale montażowe  o wymiarach 40x20 wyposażone w :
LP NAZWA TYP PARAMETRY ILOŚĆ UWAGI/FOTO
1. Agregat hydrauliczny HPU (120l/min; 200l/min; 330l/min) 3

 

2.

Miernik do pomiaru czystości oleju PARKER LCM   2  

 

3. Miernik do pomiaru temperatury, przepływu i ciśnienia PARKER SCM   2

 

4. Maszyna WALFORM   1

 

5. Maszyna do kielichowania TRIPLELOCK   1

 

6. Maszyna do zakuwania węży hydraulicznych UNIFLEX   1

 

7. Pistolet do przestrzeliwania węży hydraulicznych     1