ZBUD - FINAL LIFTING SOLUTION   in
Logo ZBUD
ZBUD Spółka z o.o.

HYDRAULIKA SIŁOWA

MONTAŻ

STANOWISKO TESTOWE

SZKOŁA SPAWALNICZA

WYNAJEM ŻURAWI WIEŻOWYCHMontaż

Oferujemy montaż urządzeń dźwignicowych – suwnic, żurawi i wciągników zarówno produkcji własnej jak również powierzonych. Wieloletnie doświadczenie ekip serwisowych zdobyte na różnych obiektach gwarantuje sprawne przeprowadzenie montażu urządzeń. Zachowujemy najwyższe standardy w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów BHP w czasie prowadzenia prac serwisowych, pracownicy serwisu posiadają różne uprawnienia w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń (podesty ruchome, wózki widłowe). Zapewniamy fachowe przeprowadzenie prób po montażu urządzeń, sporządzamy niezbędną dokumentacje pomontażową. W imieniu eksploatującego zgłaszamy urządzenia do odbioru UDT, organizujemy i koordynujemy czynności Inspektorów UDT związane z dopuszczeniem urządzeń do eksploatacji.