ZBUD - FINAL LIFTING SOLUTION   in
Logo ZBUD
ZBUD Spółka z o.o.

HYDRAULIKA SIŁOWA

MONTAŻ

STANOWISKO TESTOWE

SZKOŁA SPAWALNICZA

WYNAJEM ŻURAWI WIEŻOWYCHStanowisko testowe

 
 
TESTY

Stworzyliśmy profesjonalne stanowisko testowe, na którym przeprowadzamy skomplikowane testy końcowe urządzeń. Wysoka na 20m wieża testowa imituje rzeczywiste warunki panujące na platformie wiertniczej.

Testy przeprowadzane są pod nadzorem największych korporacji światowych takich jak STATOIL czy BP, oraz towarzystw klasyfikacyjnych.