ZBUD - FINAL LIFTING SOLUTION   in
Logo ZBUD
ZBUD Spółka z o.o.

HYDRAULIKA SIŁOWA

MONTAŻ

STANOWISKO TESTOWE

SZKOŁA SPAWALNICZA

WYNAJEM ŻURAWI WIEŻOWYCHModernizacje

Posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania modernizacji urządzeń. W ramach modernizacji wykonujemy:

  • zabudowy sterowań bezprzewodowych urządzeń
  • zmiany sposobów napędu urządzeń – zabudowy mechanizmów z zasilaniem poprze przemiennik częstotliwości
  • zabudowy kabin sterowniczych
  • kompleksowe zmiany układów sterujących i zasilających urządzenie
  • zabudowy systemów antykolizyjnych i sygnalizacyjnych
     

Zapewniamy konsultacje i doradztwo na etapie planowania modernizacji, opracowanie projektu i zatwierdzenie dokumentacji modernizacyjnej w oddziale Urzędu Dozoru Technicznego, wykonanie zmian w urządzeniu, przesłanie niezbędnej dokumentacji do UDT oraz uczestnictwo w badaniach po modernizacyjnych.