ZBUD - FINAL LIFTING SOLUTION   in
Logo ZBUD
ZBUD Spółka z o.o.

Żurawie typu ZPX

 

Typ Udźwig Kąt obrotu Obrót Długość ramienia Napęd podnoszenia
  t stopnie   m  
ZPX do 3,2 180° ręczny 6 ręczny/elektryczny

 

 

ŻURAWIE TYPOSZEREGU ZPX

 • ręczne i elektryczne
 • możliwe mocowanie do istniejącej konstrukcji hali stalowej lub żelbetowej
 • możliwość mocowania bezpośrednio do konstrukcji maszyny
 • idealne rozwiązanie dla obsługi maszyn wszelkiego rodzaju -ułatwi transport półwyrobu na maszynę i odbiór gotowego elementu
 • zabudowane w warsztatach remontowych i halach naprawczych jako stanowiskowe maszyny podnoszące
 • mogą być zabudowane na halach wyposażonych w duże suwnice -jako miejscowe , bardziej precyzyjne urządzenie transportowe
 • wyposażone w napęd elektryczny obrotu ramienia  komfortu obsługi i bezpieczeństwa pracy
 • sterowane z użyciem kasety lub radiowo
 • lekka konstrukcja
 • maksymalne wykorzystanie dostępnej wysokości obiektu dla uzyskania jak największej wysokości podnoszenia
 • kąt obrotu ramienia 180 stopni, w przypadku żurawi mocowanych do słupów lub konstrukcji swobodnych kąt obrotu  do 270 stopni