ZBUD - FINAL LIFTING SOLUTION   in
Logo ZBUD
ZBUD Spółka z o.o.

Żurawie typu ZPXL

RAMIĘ [m] →
UDŹWIG [kg] ↓

2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

8,0

125              
250              
500              
1000              
1600              
2000              
3200              
5000              
6300              
8000              

* Kąt obrotu max 270°, uzależniony od miejsca zabudowy żurawia.

ŻURAWIE TYPOSZEREGU ZPXL

  • ręczne i elektryczne
  • możliwe mocowanie do istniejącej konstrukcji hali stalowej lub żelbetowej
  • często mocowanie bezpośrednio do konstrukcji maszyny
  • idealne rozwiązanie dla obsługi maszyn wszelkiego rodzaju -ułatwi transport półwyrobu na maszynę i odbiór gotowego elementu
  • zabudowane w warsztatach remontowych i halach naprawczych jako stanowiskowe maszyny podnoszące
  • mogą być zabudowane na halach wyposażonych w duże suwnice -jako miejscowe , bardziej precyzyjne urządzenie transportowe
  • wyposażone w napęd elektryczny obrotu ramienia  komfortu obsługi i bezpieczeństwa pracy
  • sterowane z użyciem kasety lub radiowo
  • lekka konstrukcja
  • kąt obrotu ramienia 180 stopni, w przypadku żurawi mocowanych do słupów lub konstrukcji swobodnych kąt obrotu  do 270 stopni