ZBUD - FINAL LIFTING SOLUTION   in
Logo ZBUD
ZAKŁAD BUDOWY URZĄDZEŃ DŹWIGNICOWYCH ZBUD Sp. z o.o.

HYDRAULIKA SIŁOWA

MONTAŻ

STANOWISKO TESTOWE

SZKOŁA SPAWALNICZAModernizacje

Posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania modernizacji urządzeń. W ramach modernizacji wykonujemy:

 • zabudowy sterowań bezprzewodowych urządzeń
 • zmiany sposobów napędu urządzeń – zabudowy mechanizmów z zasilaniem poprze przemiennik częstotliwości
 • zabudowy kabin sterowniczych
 • kompleksowe zmiany układów sterujących i zasilających urządzenie
 • zabudowy systemów antykolizyjnych i sygnalizacyjnych
   

Zapewniamy konsultacje i doradztwo na etapie planowania modernizacji, opracowanie projektu i zatwierdzenie dokumentacji modernizacyjnej w oddziale Urzędu Dozoru Technicznego, wykonanie zmian w urządzeniu, przesłanie niezbędnej dokumentacji do UDT oraz uczestnictwo w badaniach po modernizacyjnych.


PZL MIELEC

Kompleksowa modernizacja suwnicy w zakresie: •  dostawa i montaż nowej wciągarki

 •  dobór i wymiana napędu jazdy mostu

 •  kompletna wymiana układów zasilania i sterowania na suwnicy

 •  dostawa i montaż przemienników częstotliwości na układach jazdy suwnicy

 •  dostawa i montaż linii zasilającej (szynoprzewód) wzdłuż toru jazdy

 •  dostawa i montaż sterowania radiowego

 •  zmodernizowano stanowisko sterownicze, wymieniono fortel operatora suwnicy


2011-07-11 09:46:40