ZBUD - FINAL LIFTING SOLUTION   in
Logo ZBUD
ZBUD Spółka z o.o.

Suwnice natorowe dwudźwigarowe typ ZXD

TYP SUWNICY UDŹWIG [t] ROZPIĘTOŚĆ [m] WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA [m]
ZXD <500 <50 Dostosowana do warunków zabudowy
 • Suwnice o parametrach wykraczających poza podane - dostępne na zapytanie
 • Możliwe wykonanie podtorzy pod suwnice
 • Możliwe wykonanie przeciwwybuchowe

 

 • różne konfiguracje i rozpiętości w zależności od potrzeb klienta
 • możliwość dostosowania do istniejących warunków
 • optymalne wysokości podnoszenia i wymiary gabarytowe
 • wykonanie z napędami elektrycznymi
 • napędy jazdy mostu i wciągnika sterowane przemiennikami częstotliwości
 • podnoszenie dwubiegowe (lub opcja z falownikiem)
 • szeroki zakres opcji dodatkowych (sterowanie radiowe,układy antykolizyjne, antywahaniowe, układy monitoringu pracy, układy ważące, chwytniki magnetyczne itp.)
 • wciągniki niskiej zabudowy
 • rekomendowane dla dużych udźwigów , dużych rozpiętości i wysokich grup natężenia pracy
 • możliwość zabudowy  podestów serwisowych
 • różne konfiguracje sterowania (kaseta , radio , kabina operatora)
 • zwiększona wysokość podnoszenia
 • możliwość indywidualnego dopasowania prędkości i grup natężenia pracy
 • suwnice z napędami ręcznymi