ZBUD - FINAL LIFTING SOLUTION   in
Logo ZBUD
ZBUD Spółka z o.o.

SUWNICE KONSOLOWE TYP ZXK JEDNO I DWUDŹWIGAROWE

TYP SUWNICY UDŹWIG [t] ROZPIĘTOŚĆ [m] WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA [m]
KONSOLOWE <8 <12 Dostosowana do warunków zabudowy
 • Suwnice o parametrach wykraczających poza podane - dostępne na zapytanie
 • Możliwe wykonanie podtorzy pod suwnice
 • Możliwe wykonanie przeciwwybuchowe

 

 • minimalnie skrajnie dojazdy wciągnika z uwagi na rodzaj konstrukcji suwnicy
 • możliwe wykonanie skróconej zabudowy
 • idealne jako uzupełnienie suwnic natorowych
 • optymalne wykorzystanie powierzchni hali
 • wykonanie z napędem elektrycznym , ręcznym
 • różne konfiguracje sterowania (kaseta , radio)
 • szeroki zakres opcji dodatkowych ( sterowanie radiowe, układy antykolizyjne, antywahaniowe, układy monitoringu pracy itp.)
 • optymalne wykorzystanie stanowisk roboczych
 • możliwe różne konfiguracje , w tym praca w tandemie
 • praca na niezależnym torowisku ,możliwość obsługi kilku stanowisk