ZBUD - FINAL LIFTING SOLUTION   in
Logo ZBUD
ZBUD Spółka z o.o.

Suwnice podwieszane typ ZXJP

TYP SUWNICY UDŹWIG [t] ROZPIĘTOŚĆ [m] WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA [m]
ZXJP <40 <30 Dostosowana do warunków zabudowy
 • Suwnice o parametrach wykraczających poza podane - dostępne na zapytanie
 • Możliwe wykonanie podtorzy pod suwnice
 • Możliwe wykonanie przeciwwybuchowe

 

 

 • minimalnie skrajnie dojazdy wciągnika z uwagi na rodzaj konstrukcji suwnicy
 • możliwe wykonanie skróconej zabudowy
 • optymalne wykorzystanie powierzchni hali
 • wykonanie z napędem elektrycznym, ręcznym
 • różne konfiguracje sterowania (kaseta , radio)
 • szeroki zakres opcji dodatkowych ( sterowanie radiowe, układy antykolizyjne , antywahaniowe , układy monitoringu pracy itp.)
 • w opcji - suwnice z napędami ręcznymi
 • na życzenie wykonanie specjalne - dwudźwigarowa ZXDP